Zittende bulldog
 • Zittende bulldog

  35,00 €Prijs

  Sitting bulldog

  30 cm

  Productcode: 364215376135191
  • Productinformatie

   Al onze beeldjes zijn gemaakt uit polyester en kunnen dus ook zonder probleem buiten staan.  Ze zijn beschermd met een kleurloze lak tegen alle weersomstandigheden.  Om de beelden extra gewicht te geven bij het buiten plaatsen, kunnen we als extra tip meegeven om de beelden eventueel te vullen met korrelzand.  In ieder beeld is hiervoor onderaan een gaatje voorzien.

   All our statues are made of polyester and can therefore stand outside without any problem. They are protected with a colorless varnish against all weather conditions. To give the images extra weight when placing them outside, we can give as an extra tip to possibly fill the images with grain sand. Every image has a hole at the bottom for this.

   Toutes nos statuettes sont en polyester et peuvent donc rester à l’extérieur sans problème. Ils sont protégés avec un vernis incolore contre toutes les conditions météorologiques. Pour donner un poids supplémentaire aux images lorsque vous les placez à l'extérieur, nous pouvons vous donner une astuce supplémentaire pour éventuellement remplir les images avec du sable. Chaque image a un trou en bas pour cela.

  • Ruil- en retourbeleid

   Het verzenden is op risico van de klant.  Wij nemen geen beschadigde of gebroken beelden terug.  Al onze beelden worden aan een extra controle onderworpen bij het verschepen.

   Sending is at the risk of the customer. We do not take back damaged or broken images. All our images are subjected to an extra check when shipping.

   L'envoi se fait aux risques et périls du client. Nous ne reprenons pas les images endommagées ou cassées. Toutes nos images sont soumises à un contrôle supplémentaire lors de l'expédition.

  • Transportinformatie

   Alle beelden worden verpakt in dubbel bubbelpapier ter protectie bij het verschepen. Tevens wordt er gebruik gemaakt van dubbel gelaagd kartonnen dozen. Rondom de beelden worden nog extra beschermde luchtzakken en isomo geplaatst.

   All images are packed in double bubble paper for protection when shipping. Double layered cardboard boxes are also used. Extra protected air pockets and isomo are placed around the images.

   Toutes les images sont emballées dans du papier double bulle pour une protection lors de l'expédition. Des cartons à double couche sont également utilisés. Des poches d’air extra protégées et des isomo sont placés autour des images.